MED OSS PÅ RESA

Starbright Invest vore ingenting utan våra investerare. Utan deras kompetenser, nätverk och resurser så skulle vi inte kunna göra det arbete som vi gör. Det är också en väldigt stor styrka när vi träffar potentiella investeringar att vi är ett nätverk av personer som har olika erfarenheter som vi kan erbjuda våra portföljbolag.

Vi är aldrig operativa i våra investeringar, men vi kan involvera oss i strategiska projekt och vi kan ibland också engagera oss i styrelsearbetet. Ibland oss finns entreprenörer, jurister, innovatörer, handlare, tekniker, ekonomer, säljare, styrelseproffs, HR proffs, IT chefer med mera. Alla vill vi stötta och hjälpa till att utveckla våra bolag.

Vårt engagemang sträcker sig alltid längre än själva finansieringen. Vi och våra medfinansiärer är, utöver entreprenörerna själva, ytterligare resurser som ger draghjälp och kraft åt satsningen. Vi avsätter tid för att finnas på plats och är alltid tillgängliga som strategiska bollplank. Beroende på vilka önskemål och behov som finns kan vi kan arbeta i styrelsen, delta i viktiga möten, finnas med på mässor och andra i operativa sammanhang. Oberoende av vad som krävs för att utvecklas och nå tillväxt finns det vanligtvis en effektiv genväg till kunskap och kontakter via oss.

 

Vi är nyfikna tech-entusiaster, entreprenörer och samhällsmedborgare som förstår produkter och tjänster – både på tekniknivå och vad gäller marknadspotential. Vi har själva startat framgångsrika bolag inom olika teknikområden: Arne var exempelvis medgrundare i IT-bolaget SYSteam (idag Evry). Hans var medgrundare i e-handelsbolaget Litium. Patric arbetar operativt med teknikplattformen Appspotr. Det här betyder att vi vet hur det är att brinna för sin idé – att ha stark vilja och höga mål, att jobba i med- och motvind, att ständigt lära sig nya saker och ofta uppleva livet utanför sin komfortzon. Vi har stor respekt för denna lifestyle och stöttar där det behövs. Tillsammans representerar vi ett brett spektrum av branschkompetens och har ett stort nätverk av kompetenser.